swedish_partners
Vi söker efter samarbetspartner, återförsäljare och utvecklare i Finland och Sverige!

Arca Nova Group – tillverkning och försäljning av modultimmerhus i Nordiska länder.

Vårt syfte är att vara en bra och pålitlig samarbetspartner för alla våra kunder.

Huvudverksamhetsområden:

  • Tillverkning och försäljning av flervåningshus
  • Radhusens tillverkning och försäljning
  • Offentliga byggnaders tillverkning och försäljning
    (lekskolor, kommunala hyreshus, idrottshallar och andra byggnader)
  • Tillverkning och försäljning av enfamiljshus, sommarhus och bastun
  • Byggnadsmaterials försäljning med projektpris !

För vidare informationer gå på vår hemsida: www.arcanova.ee

Vidare informationer hittar du på bolagets Arca Nova Grupp hemsida: www.arcanova.no

Kontakta oss :

Kuldar Soitu
GSM : +372 5306 9090
kuldar[at]arcanova.ee

Arca Nova Husfabrik
Tallinna mnt. 46, Juuru 79401
Estland

www.arcanova.ee

Flerbostadshus – Radhus


Offentliga byggnaders


Enfamiljshus


Bastur och sommarhus

Print Friendly, PDF & Email