Bauroc liimsegud

Bauroc POORBETOONILIIM

Bauroc plokiliimi näol on tegemist peeneteralise kvartsliiva ja tsemendi baasil valmistatud peenmördiga, mis on ette nähtud Bauroc ECOTERM+, UNIVERSAL, CLASSIC, ACOUSTIC ja HARD plokkide paigaldamiseks sise- ja välistingimustes. Bauroc plokiliim on kuivseguna pakendatud paberkottidesse kaaluga 25 kg.

poorbetooniliim
Kasutamisõpetus:

Müüritises on vuugi paksuseks ~2 mm.
Liimitavate plokkide ja liimsegu temperatuur peab ületama +5°C.
Vee lisamine segamisnõus tahenemist alustanud liimsegule ei taasta segu esialgseid omadusi. Müüritise horisontaalpinnad peavad olema kaitstud sademete eest.

Säilitamine:

Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

Toode Liimi kulu (kg/m²)
Murfor armatuuri kasutamisel
Liimi kulu (kg/m²)
Süvistatud A-III armatuuri kasutamisel
ECOTERM+, CLASSIC, HARD, ACOUSTIC, UNIVERSAL plokid
ECOTERM+ 50011,714,0
375mm laiused bauroc plokid9,012,0
300mm laiused bauroc plokid7,511,0
UNIVERSAL 200/3003,6 / 7,57,0 / 11,0
250mm laiused bauroc plokid6,510,0
200mm laiused bauroc plokid5,78,5
150mm laiused bauroc plokid4,97,0
100mm laiused bauroc plokid3,05,0
ELEMENT vaheseinaplaadid
150mm laiused vaheseinaplaadid2,6
100mm laiused vaheseinaplaadid1,7
75mm laiused vaheseinaplaadid1,3
50mm laiused vaheseinaplaadid0,9
Bauroc PARANDUSSEGU

Bauroc PARANDUSSEGU on mineraalne kuivsegu, mis on pakendatud paberkottidesse mahuga 20 kg. Segu põhiliseks koostisosaks on peeneks jahvatatud bauroc plokkide puru. Bauroc PARANDUSSEGU on ette nähtud muljumiste ja äralöökide ning kaablisoonte parandamiseks ja täitmiseks Bauroc plokkidest müüritises. Aukude täitmine nimetatud seguga ei halvenda müüritise soojusisolatsiooni omadusi.

Kasutamisõpetus:

Kott Bauroc PARANDUSSEGU(20 kg) segatakse u. 7-7,5 l puhta veega. PARANDUSSEGU segatakse ühtlaseks massiks võimsa vispliga. Segamisaeg on vähemalt kaks minutit, seejärel lastakse segul seista umbes 10 minutit ja segatakse uuesti. Valmis segu kasutada 3 tunni jooksul vee lisamisest. Parandatavad pinnad niisutatakse ja täidetakse parandusseguga pahtlilabida või kelluga. Sügavamad äralöögid (kuni 50 mm) täidetakse mitme korraga. PARANDUSSEGU temperatuur peab ületama +5°C. Vee lisamine segamisnõus tahenemist alustanud parandussegule ei taasta segu esialgseid omadusi.

Säilitamine:

Ehitusobjektil ladustada segukotid alustele, mitte maapinnale ja kaitsta sademete eest. Kinnises pakendis ja kuivades tingimustes säilib liim 1 aasta valmistamise kuupäevast.

Talvised liimsegud

Tavalised Bauroc liimsegud sobivad kasutamiseks temperatuuril üle +5°C. Kui õhutemperatuur langeb madalamale peab kasutama talviseid liimsegusid. Nendele segudele on lisatud sobivaid külmalisandid mis tagavad liimi kivistumise ka madalamatel temperatuuridel. Talvised liimsegud sobivad kasutamiseks kuni temperatuurini -10°C ja segukotid on tähistatud vastava erimärgistusega (lumehelbeke).

Kasutamisõpetus:

Lisaks tavaliste liimsegude kasutusjuhendile tuleb jälgida järgmisi nõudeid:

  • võimalusel hoida liimikotte köetavas ruumis;
  • kasutada sooja vett (max. 60°C) ja segada liimi soojas ruumis;
  • valmis segu temperatuur peab ületama +10°C.
  • enne ja pärast kasutamist hoida liimkelku soojas vees, isoleerida liimsegu valmistamise nõud ja võimalusel kaitsta töökoht tuulte eest;
  • eelsoojendatud segu kasutusaeg on 30 minutit;
  • müüritisele kantud segu avatud aeg on maksimaalselt 5 minutit;
  • müüritöödel kasutatavad bauroc plokid ega vuugiarmatuur ei tohi olla jäätunud, lumised ega märjad;
  • plokid tuleks eelsoojendada vähemalt temperatuurini +1°C, vaid kuivad eelsoojendatud plokid tagavad vajaliku nakke (imamisvõime).

EASYFIX

easyfixBauroc EASYFIX on ühekomponentne polüuretaanliim mittekandvate vaheseinte ehitamiseks bauroc ELEMENT vaheseinaplaatidest või Bauroc CLASSIC plokkidest ja sobib kasutamiseks alternatiivina mineraalse peenmördi (Bauroc vaheseinaplaadiliimi) asemel. Bauroc EASYFIX ei sobi kandvate seinte ja välisseinte ehituseks. Võrreldes tavapärase mineraalse Bauroc vaheseinaplaadiliimi kasutamisega on Bauroc EASYFIX eelisteks puhtam ja mugavam töö ning kiirem ehitustempo, kuna jääb ära vajadus segu valmistamise järele.
Bauroc EASYFIX toode on 1000ml aerosoolballoonides, täiteastega 750ml. Balloonid on pakendatud pappkarpidesse, 12 ballooni karbis. Minimaalne tellitav kogus on 1 balloon ja balloone müüakse ainult komplektis mittekandvate vaheseinte ehitamiseks vajalike Bauroc plokitoodetega.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmedVäärtus
Toote kogus balloonisTäiteaste 750ml balloonis mahutavusega 1000ml
Pindkuiv (+23 °C, 50% RH)8-15 minutit
Täielikult tardunud (+23 °C, 50% RH)24h
Täielikult tardunud (+5 °C, 50% RH)72h
Tardunud liimvahu tulekindlus (DIN 4102-1)B3
Tardunud liimvahu süttimispunkt400°C
Garanteeritud säilimisaeg12 kuud avamata pakendis


Bauroc EASYFIX kulunormid *

Toodekulunorm m²/balloonkulunorm balloon/alus
CLASSIC 1504…51,9…2,4
CLASSIC 1005…72,1…2,9
ELEMENT 1506…81,2…1,6
ELEMENT 1009…111,3…1,8
ELEMENT 759…111,7…2,1
ELEMENT 5011…151,7…2,3

* Kulunormid on hinnangulised ja tegelik kulu võib varieeruda olulisel määral.

Kasutamisõpetus:

Müüritööde tegemise ajal peab õhutemperatuur olema vahemikus -5°C…+35°C, bauroc EASYFIX ballooni temperatuur vahemikus +5°C…+30°C, parim tulemus on +20°C juures. Balloone võib soojendada külmal ajal vajaliku töötemperatuuri saavutamiseks kas soojas vees või soojas ruumis, kusjuures keskkonna temperatuur ei tohi ületada +30°C. Tardunud liimvahu temperatuuritaluvus on vahemikus -40°C kuni +90°C.
Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja siledad. Tulemuse kvaliteedi tagamiseks on oluline mõista, et plokkidevaheline nake on parim siis, kui liimitavad pinnad on tihedalt üksteise vastu surutud. Ebatasasuste lihvimiseks soovitame kasutada bauroc hõõrutit. Lihvimisel tekkiv tolm tuleb harjaga hoolikalt eemaldada, selleks, et tagada nakke tekkimine liimitava pinnaga.
Liimvaht tardub niiskuse mõjul. Äsja avatud kilepakendist võetud bauroc ELEMENT või CLASSIC toodetel on vajalik niiskuse sisaldus olemas ja liimitavaid pindu täiendavalt niisutada ei ole vaja. Juhul kui paigaldatavad bauroci vaheseinaplaadid või plokid on seisnud avatud kilega pakendis kuivades tingimustes pikemat aega, siis on soovitatav liimitavaid pindu eelnevalt niisutada. Madalatel temperatuuridel all +5°C on soovitav aluspinda niisutada spetsiaalsete vahenditega, näiteks PENOSIL Premium Foam Activatoriga.
Ühendage aerosoolballoon vahupüstoliga hoides ballooni püstises asendis. Jälgige, et püstoli ette ei jääks inimesi ja ärge keerake mitte püstolit ballooni peal vaid ballooni püstoli all, hoides vahupüstolit paigal suunaga endast eemale. Ballooni ei tohi ühendada vahupüstoliga nii, et ventiil oleks allapoole ja samuti ei tohi keerata vahupüstolit ballooni peal.
Pärast ballooni kinnitamist vahupüstoli külge loksutage ballooni korralikult, ca 20 korda. Kandke liim 2-4cm läbimõõduga vahuribadena nii horisontaalsetele kui ka vertikaalsetele liimitavatele pindadele. Kuni 100mm seinte ehitamisel võib kasutada ühte laia vahuriba seina keskel või kahte paralleelset kitsast vahuriba. Üle 100mm paksuste seinte ehitamisel tuleb kasutada kahte vahuriba. Vahuriba suurus, vahu struktuur ja püsivus sõltuvad vahupüstoli otsiku kujust. Liimitavad plokid tuleb tugevalt kokku suruda. Liim moodustab tugeva ühenduse juba 30 minuti jooksul, lõplik tardumine toimub 24-72 tunni jooksul sõltuvalt õhutemperatuurist ja -niiskusest. Vuukidest välja valgunud liimvahul tuleb lasta taheneda vähemalt paar tundi ja seejärel eemaldada tardunud liim mehaaniliselt, näiteks kasutades bauroc hõõrutit.
bauroc ELEMENT vaheseinaplaatide omavaheliseks fikseerimiseks seinaehituse ajal võib täiendavalt kasutada bauroc vuugilaastu, mis kiirendab ehitustööd. Vuugilaastuga fikseeritud plaadid ei liigu enne liimi tardumist paigast ja seina on lihtsam loodida. bauroc CLASSIC plokkidest mittekandvate vaheseinte ehitamisel ei ole vuugilaastu vaja kasutada.
Balloonid tuleb täielikult tühjendada ning utiliseerida vastavalt kehtivatele jäätmekäitluse eeskirjadele.

Ohutusnõuded:

Aerosoolballoone ei tohi hoida temperatuuril üle +50°C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Balloonid tuleb ladustada püstises asendis temperatuuril +5°C…+30°C. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida staatilise elektri teket.
Vältida gaasi/auru sissehingamist, sest toote kasutamise ajal eralduvad gaasid on sissehingamisel tervisele kahjulikud. Seda toodet ei tohiks kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, kui ei kasutata kaitsemaski asjakohase gaasifiltriga (s.o standardile EN 14387 vastavat A1 tüüpi filtriga). Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Võib ärritada silmi, hingamiselundeid ja nahka ja võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga, samuti on pikaajalisel sissehingamisel tõsise tervisekahjustuse oht. Selle toote kasutamine võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud diisotsüanaatide suhtes. Inimesed, kes põevad astmat, kellel on ekseem või nahahaigused, peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet, selle tootega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.


Täida hinnapäringu vorm siin:

Teie nimi *

Firmanimi *

Lõpetasime materjalide müügi eraklientidele.

Telefon *

Email *

Toode Kogus
Bauroc plokiliim 25kg pk
Parandussegu 20kg pk
Talvine liimsegu pk
EASYFIX tk

Millal soovin paigaldada:

Märkused:

Soovin saada infot soodustuste ja kampaaniate kohta.

Soovin järelmaksu
LIISIInbankEi soovi

*

*Tärniga tähistatud väljade täitmine on kohustuslik!