Tuuletõkkeplaat

Isoplaat Puitkiud tuuletõkkeplaat

Tuuletõkkeplaat

Tuuletõkkeplaati kasutatakse hoonete välisseinte, lagede ja katuste konstruktsioonides tuulttõkestava, soojustava ja konstruktsiooni jäikust tõstva elemendina. Puitkiud tuuletõkkeplaati võib kasutada ka soojusisolatsioonikihtide vahel tuulttõkestava ja külmasildasid vältiva elemendina. Tuuletõkkeplaadi suure niiskusmahtuvuse tõttu võib neid kasutada ka aurutõkketa ehitistes. Plaadi omaduste tõttu paigaldatakse tuuletõkkeplaadid otse mistahes soojusisolatsioonile, ka ilma ventilatsioonita. Konvektsioonile avatud tuuletõkkeplaadid on veeauru läbilaskvad. Seega tagavad nad ehituskonstruktsiooni kuivamise. Tuuletõkkeplaadid salvestavad soojust ning ei lase konstruktsioonil nii kiiresti maha jahtuda. See aitab stabiliseerida ruumi sisetemperatuuri.
Paksus: 12 ja 25 mm Mõõdud: 1200 x 2700mm
Paksus: 25 mm freestapiga Mõõdud: 800 x 2400mm

ISOVER OL-33 Facade

ISOVER OL-33 Facade

ISOVER OL-33 Facade on uus mineraalvillast spetsiaalse mittepõleva tuuletõkkekattega kaetud soojustusplaat, mis sobib isolatsioonimaterjaliks tehastes valmistatud koorikelementidesse. Toode on sobiv kasutamiseks soojustusmaterjalina ka ehitusobjektil, kus välisseina viimistluseks on planeeritud tuulutatava ventileerimisvahega tellismüüritis või muu fassaadikate
Soojusjuhtivustegur: 0.033 W/mK.
Pakend: Kilepakendis pakkealus.
Paksus 120, 180 ja 205 mm
Mõõdud: 600 x 1500 mm

Paigaldus
ISOVER OL-33 Facade kinnitatakse aluskonstruktsioonile müürisidemete või distantspukside abil. Betoonelemente valmistvas tehases kinnitatakse soojustusplaadid alusbetoonile plastikust nn”” seentüüblitega”. Sellisel juhul paigaldatakse müürisidemed või muud välisseina siduvad kinnitid juurde täiendavalt juba ehitusobjektil. Müürisidemete või muude kinnitusvahendite kulu on ligikaudu 4-6 tk/m² (vastavalt projekteerija juhistele). Konstruktsiooni tuulepidavuse tagamiseks tuleb OL-33 FACADE plaatide kõik omavahelised vertikaalsed ja horisontaalsed liitekohad tihendada VARIO/FACADE 60 mm laiuse teibiga. Hoone välisnurkades kasutatakse laiemat 90mm teipi, mis tagab kriitilisele kohale kindlama tuuletiheduse. Betoonelementide omavahelistes liitekohtades kasuatakse 90mm laiust VARIO/FACADE tihendusteipi. Betoonelementide liitekohtades kasutatakse OL-FACADE isolatsiooniplaatide vahel lisaks tihendusvilla KH hea soojapidavuse saavutamiseks ning külmasildade minimeerimiseks. Teibiga tihendamata tooteid ei tohi jätta tuulte kätte. Plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamine teibiga tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku niiskuse tungimist plaatide vahele ning võimalust, et tugev tuul ei hakka spetisaalset pealiskatet lahti rebima. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Kui teibiga tihendamise töid teostatakse külmades tingimustes, siis Facade pinnakate tuleb ennem teibi paigaldamist üles soojendada. Samuti tuleb jälgida, et Facade pinnakattele paigaldatav VARIO/FACADE tihendusteip oleks õige temperatuuriga (minimaalne -5°C). Teibi kulu arvestus: 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta 2,3 jm tihendusteipi. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt! Soojustus tuleb paigaldada kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid järgides.

ISOVER RKL-31 Facade

ISOVER RKL-31 Facade

ISOVER RKL-31 Facade on mõlemalt poolt kaetud pinnakattega (ühelt poolt tuulekaitsepinnakattega, teiselt poolt klaaskiudviltkattega) jäik mineraalvillast tuuletõkkeplaat, mille pikemad küljed on punnsoon-ühendusega. Punnsoonühendus tagab plaatide omavahelistele liitkohtadele tuulekindla ning külmasillavaba ühenduse. Kõik omavahelised ühenduskohad tuleb täiendavalt tihendada spetsiaalse VARIO/FACADE teibiga. ISOVER RKL 31 FACADE kasutatakse peamiselt tuuletõkkeks ja täiendavaks soojusisolatsiooniks välisseintes, pööningutel ja tuulutatavates põrandaalustes. Toodet kasutatakse uusehitistes või renoveeritavates hoonetes, kui nõutakse tuuletõkkeplaatide kõrgeimat tuletundlikkust. Tuuletõkke pinnakate on hästi tuult pidav, samas veeauru läbilaskev.
Soojusjuhtivustegur: 0.031 W/mK.
Pakend:Üksikpakina kilepakendis või pakkealusel. Laval on 10 üksikpakki.
Paksus 30, 50, 75 ja 100 mm Mõõdud: 1200 x 1800 mm
Paksus 30 ja 50 mm Mõõdud: 1200 x 3000 mm

Paigaldus
ISOVER RKL 31 FACADE kinnitatakse hoone karkassile kas müürisidemete, laiemate alusseibide (kruvidele) või distantspukside abil. Müürisidemete või muude kinnitusvahendite kulu on ligikaudu 4-6 tk/m2 ja kinnitusdetailide omavaheline samm mööda karkassi on ca 600 mm. Tuuletõkkeplaatide paksusega 75 ja 100 mm külmasillavabaks kinnitamiseks on olemas RKL Termofix paigalduskomplektid. Konstruktsiooni tuulepidavuse tagamiseks tuleb RKL 31 FACADE plaatide kõik omavahelised liitekohad teipida VARIO/FACADE 60 mm laiuse teibiga. Hoone välisnurkades kasutatakse laiemat 90mm teipi, mis tagab kriitilisele kohale kindlama tuuletiheduse. Plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamine teibiga tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku niiskuse tungimist plaatide vahele ning võimalust, et tugev tuul ei hakka spetisaalkatet lahti rebima. Kohtades, kus tuuletõkkeplaat liitub muude konstruktsioonidega, tuleb tuuletõkkeplaadi ning konstruktsioonide liitmiseks/tihendamiseks kasutada ilmastikukindlat neutraalsilikooni, mis tagab elastse ühenduse. Konstruktsiooni põhisoojustus tuleb paigaldada karkassi vahele kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid järgides. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta: 1,4 jm teipi 1200×1800 mm plaadi puhul ja 1,2 jm teipi 1200x3000mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt!

ISOVER RKL 31 EJ FACADE

ISOVER RKL 31 EJ FACADE

ISOVER RKL 31 EJ FACADE on eriti jäik mineraalvillaplaat, mille pikematel külgedel on punnsoonühendus. Toote üks pool on kaetud klaaskiudvildiga, teine spetsiaalkattega Facade. ISOVER RKL 31 EJ FACADE kasutatakse peamiselt soojustus- ja tuuletõkkeplaadina välisseintes, pööningutel ja ventileeritud aluspõrandates. Toode sobib kasutamiseks nii uusehitustel kui ka remonditöödel. Plaatide liitekohad teibitakse täiendavalt VARIO/FACADE teibiga.
Soojusjuhtivus: 0,031 W/mK.
Pakend: Kilepakend.
Paksus: 25 mm Mõõdud: 1200 x 3000 mm

Paigaldus
Tuuletõkkeplaatide omavahelised liitekohad peavad jääma tuulutusõhule läbitungimatuks, et tuulutusõhk ei puhuks liikuma villa kiudude vahel seisvat õhku, mis tagabki villade soojapidavuse. ISOVER RKL 31 EJ FACADE paigaldatakse karkasspostidele alusseibide ja naelte või kruvide abil. Kui välisfassaadi katteks on mõeldud tellisvooder, siis tuleb RKL 31 EJ FACADE kinnitada karkassile müürisidemete abil (4-6 müürisidet m²). Konstruktsiooni tuuletihedus tagatakse täiendavalt plaadi omavaheliste ühendusvuukide teipimisega tihendamisega VARIO/FACADE 60mm laiuse teibiga. Hoone välisnurkades kasutatakse laiemat 90mm teipi, mis tagab kriitilisele kohale kindlama tuuletiheduse. Plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamine teibiga tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku niiskuse tungimist plaatide vahele ning võimalust, et tugev tuul ei hakka spetisaalkatet lahti rebima. Kohtades, kus tuuletõkkeplaat liitub muude konstruktsioonidega, tuleb tuuletõkkeplaadi ning konstruktsioonide liitmiseks/tihendamiseks kasutada ilmastikukindlat neutraalsilikooni, mis tagab elastse ühenduse. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta: 1,4 jm teipi 1200×1800 mm plaadi puhul ja 1,2 jm teipi 1200x3000mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt! Soojustus tuleb paigaldada kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid järgides.

ISOVER RKL 31

ISOVER RKL 31

ISOVER RKL 31 on jäik mineraalvillaplaat, mille pikematel külgedel on punnsoonühendus (välja arvatud 20 mm paksused ning 550 ja 850 mm laiused plaadid, *tooteandmete tabelis) ning mille üks pool on kaetud klaaskiudvildiga. ISOVER RKL 31 kasutatakse peamiselt kombineeritud soojustus- ja tuuletõkke-plaadina välisseintes, pööningutel, katuslagedel ja ventileeritud aluspõrandates. Tänu punnsoonühendusele kinnituvad plaadid tihedalt teineteise vastu (ei teki külmasildu).
Soojusjuhtivus: 0,031 W/mK.
Pakend: Kilepakend.
Paksus: 50 mm Mõõdud: 550 x 1150 mm
Paksus: 30 ja 50 mm Mõõdud: 850 x 1150 mm
Paksus: 30, 50, 75 ja 100 mm Mõõdud: 1200 x 1800 mm
Paksus: 25, 30 ja 50 mm Mõõdud: 1200 x 3000 mm

Paigaldus

Tuuletõkkeplaatide omavahelised liitekohad peavad jääma tuulutusõhule läbitungimatuks, et tuulutusõhk ei puhuks liikuma villa kiudude vahel seisvat õhku, mis tagabki villade soojapidavuse. ISOVER RKL 31 paigaldatakse karkasspostidele alusseibide ja naelte või kruvide abil. Toode paigaldatakse konstruktsiooni klaaskiudviltkate välja poole. Tuuletõkkeplaatide paksusega 75 ja 100 mm külmasillavabaks kinnitamiseks on olemas RKL Termofix paigalduskomplektid. Tuuletõkkeplaadid paigaldatakse nii, et nende pikemate külgede liitekohad jääksid puitkarkassiga rist. Sellisel juhul kasutatakse ära punnsoonühenduse eelist ning plaatide lühemate külgede liitekohad jäävad puitkarkassi peale. Plaatide peale paigaldatava distantsliistude alla (plaatide sisse) asetatakse plaatide kokkusurumise vältimiseks nn. distantspuksid vastavalt plaatide paksusele. Distantspukside või RKL Termofix kinnitite arvestuslik kulu on ca 2,7 tk / m2 (arvestusega aluskarkassi / sõrestiku vertikaalne samm 600 mm). Kinniteid paigaldatakse puidust aluskarkassile omavahelise sammuga horisontaalset pidi max.1000 mm. Näiteks 3 m kõrguse seina tarvis läheb vaja kinniteid 4 tk. RKL 31 tuuletõkkeplaate ei tohi teipida, kuna teip ei jää nende pinnale püsima ning hiljem plaatidelt ära kukkudes võib teip tuulutuskanali hoopiski ummistada ning tuulutusõhk ei pääse liikuma.

ISOVER SKL-M

ISOVER SKL-M

ISOVER SKL-M on pooljäik mineraalvillast plaat, mis on kaetud musta klaaskiudkangaga. Klaaskiudkangas takistab kiudude eraldumist plaadi pinnalt, must värv muudab plaadid fassaadimaterjali taga nähtamatuks. ISOVER SKL-M sobib välisseinte soojustamiseks ja tuuletõkkeks, eriti just ventileeritavates fassaadides.

Soojusjuhtivus: 0,032 W/mK
Pakend: Kilepakend
Paksus: 50, 80, 100 ja 150 mm Mõõdud: 1200 x 1600 mm

Paigaldus
ISOVER SKL-M plaate saab paigaldada ilma karkassita mehhaaniliste kinnitusvahendite abil või metallkarkassi vahele. SKL-M plaatidel on keskel nn. eel-lõige (1/3 plaadi paksusest), nii on neid lihtne lõigata kaheks 600 mm plaadiks. Ühenduskohtade tihendamiseks teipi kasutada ei saa, sest alusmaterjal ei ole nakkuv. Selleks on soovitav kasutada ilmastikukindlaid ehitussilikoone. Kivist välisvooderdise võib läbi isolatsiooniplaatide kandvale seinale või karkassile kinnitada spetsiaalsete vahedetailide või müürisidemete abil (4-6 müürisidet m², soovitavalt roostevabad).

ISOVER VKL

ISOVER VKL

ISOVER VKL on jäik pinnakatteta isolatsiooniplaat. Kasutatakse peamiselt kombineeritud isolatsiooni- ja tuuletõkkeplaadina välisseintes, pööningutel ja ventileeritud aluspõrandates. Toode on sobiv kasutamiseks nii uusehitustel kui ka remonditöödel. Sobib kasutada ka sammumüra isolatsiooniplaadina. Eriti sobib ISOVER VKL metallkarkassiga konstruktsioonide (näiteks tööstushooned) soojusisolatsiooniks ja tuuletõkkeks, aga ka külmasilla katkestamiseks.
Tuuletõkkeplaate VKL ei tohi teipida, kuna teip ei jää nende pinnale püsima
Soojusjuhtivus: 0,032 W/mK
Pakend: Kilepakend
Paksus: 13 mm Mõõdud: 1200 x 2700 mm

Paigaldus
Tuuletõkkeplaatide omavahelised liitekohad peavad jääma tuulutusõhule läbitungimatuks, et tuulutusõhk ei puhuks liikuma villa kiudude vahel seisvat õhku, mis tagabki villade soojapidavuse. ISOVER VKL kinnitatakse karkassipostidele alusseibide ja naelte või kruvide abil. Tuuletõkkeplaadid paigaldatakse soovituslikult nii, et nende pikemate külgede liitekohad jääksid puitkarkassi peale. VKL13 plaatide omavahelised horisontaalsed liitekohad, mis ei jää karkassi peale, tihendatakse enne plaatide kokkusurumist elastse ning ilmastikukindla ehitusmastiksiga (näiteks neutraalsilikoon NA), et tagada plaatide omavahelisele ühenduskohale kestev tuuletihedus. Tuuletõkkeplaate VKL 13 ei tohi teipida, kuna teip ei jää nende pinnale püsima ning hiljem plaatidelt ära kukkudes võib teip tuulutuskanali hoopiski ummistada ning tuulutusõhk ei pääse liikuma.

Tuuletõkkekile ISOVER TYVEK DP/2460B

Tuuletõkkekile

ISOVER Tyvek DP/2460B on tuuletõkkekile, mis on vett hülgav, kuid samas võimaldab veeaurul konstruktsioonist välja pääseda. Difusioonkile DP/2460B sobib igat tüüpi ventileeritavatele ja mitteventileeritavatele kaldkatustele ning fassaadidele. Samuti sobib see puitsarikate katmiseks, kui nende vahele on paigaldatud soojusisolatsioonimaterjal. Membraani kasutamisel ei tohi seda veekindla kattena altpoolt katusekatte külge liimida. Membraan ei takista niiskuse eraldumist katuse- või seinakonstruktsioonist (konstruktsiooniniiskus, veeaurudifusioon). Eriti tõhus on difusioonkile DP/2460B membraan mansardkorruste konstruktsioonides.
Pakend: Kilepakend.
Paksus: 0,05 mm Mõõdud: 1500 x 50000 mm

Paigaldus
Difusioonkile DP/2460B membraani peab puitsarikatele paigaldamisel pingutama ja kinnitama. Kile servadele tuleb märgitud joone järgi teha kindlasti ülekate! Kui katuse kalle on väiksem kui 22° (kuid mitte väiksem kui 6°), peab ülekate olema vähemalt 20 cm. Soojusisolatsioonimaterjal paigaldatakse vahetult difusioonkile DP/2460B membraani alla. See laseb veeauru läbi (vt tehnilisi omadusi), seega süsteemi puhul, kus soojusisolatsiooni siseküljel paikneb aurutõke, ei ole soojusisolatsiooni ja difusioonkile DP/2460B vahele lisatuulutusvahesid vaja jätta. Isover Tyvek DP/2460B membraani omavahelised liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse Isover VARIO/FACADE teibiga. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus: 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi.

ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip

Vario-Facade teip

Ühepoolne vastupidav ja heade nakkeomadustega ühendusteip. Kasutatakse peamiselt aurutõkkekile VARIO KM Duplex ja/või spetsiaalkattega tuuletõkkeplaatide Isover RKL 31 Facade ja/või Isover RKL 31 Facade EJ omavaheliste ühenduste tihendamiseks. Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber). Isover Vario läbiviikude ning erinevate Isover Vario nurgaühenduste tihendamiseks see teip ei sobi (kasutatakse Isover Vario Multitape SL-i). Hoone välisnurgas toote RKL-31 Facade ja/või Isover RKL 31 Facade EJ tihendamisel peab nurgaühenduse teibi laius olema 90 mm. Selleks tuleb paigaldada 60 mm laiust teipi 2 riba teineteise peale. Teipi ei tohi venitada ning keerukamates kohtades tuleb kasutada teipi MultiTape SL. ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip moodustab ühe osa Isoveri õhutihendussüsteemist, mis koos teiste toodetega tagavad aurutõkkekile õhutiheduse ja koos sellega niiskuskindlad ja energiatõhusad konstruktsioonid. Teibi kulu arvestus 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta: 1,4 jm teipi 1200×1800 mm plaadi puhul ja 1,2 jm teipi 1200x3000mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt! Soojustus tuleb paigaldada kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid järgides.
Paksus: 0,25 mm Mõõdud: 60 x 50 ja 90 x 50 mm

Knauf KTS

Kipsplaat Knauf Brown

Knauf KTS tuuletõkkekipsplaadid on karkass-välisseinte soojustusmaterjali katmiseks seina välimisel poolel kaitseks tuule ja niiskuse eest, võimaldades samas veeauru eraldumist välisõhku. Tuuletõkkeplaatidest pind tuleb katta tuulutatava fassaadikattega (laudis, tsementplaadid, metallkassetid jne), mis kaitseb tuuletõkkeplaatide pinda otsese kokkupuute eest sademetega. Tuuletõkkekipsplaate ei viimistleta (pahteldata, värvita) ega liimita nende pinnale soojustusmaterjale.
Paksus: 9,5 mm Mõõdud: 1200 x 2700 ja 1200 x 3000 mm
Serva tüüp: VK (täiskantserv)Täida hinnapäringu vorm siin:

Tootekood Plaadi mõõt mm pakk kaubaalus kogus ühik
paksus pikkus laius lehti pakki
ISOPLAAT Tuuletõkkepuitkiudplaat
Isop12 12 2700 1200 90 291,6
isop25 25 3000 1200 45 162
Isop25Tap 25 2400 800 45 86,4
ISOVER OL 33 Facade mittepõleva tuuletõkkekattega
92370 120 1500 600 36 32,4 pakk
92371 180 1500 600 24 21,6 pakk
92372 205 1500 600 20 18 pakk
ISOVER RKL 31 FACADE jäik, mõlemalt poolt kaetud pinnakattega
26655 30 1800 1200 7 15,12 10 151,2
26659 50 1800 1200 4 8,64 10 86,4
26690 75 1800 1200 3 6,48 10 64,48
26695 100 1800 1200 2 4,32 11 47,52
26648 30 3000 1200 7 25,2 10 252
26670 50 3000 1200 4 14,4 10 144
ISOVER RKL 31 EJ Facade eriti jäik, punnsoonühendus
27050 25 3000 1200 5 18 15 270
ISOVER RKL 31 jäik, punnsoonühendus
26870 50 1150 550 6 5,06 10 50,6
26760 30 1150 850 10 9,78 14 136,92
26860 50 1150 850 6 5,87 14 82,04
26750 30 1800 1200 7 15,12 10 151,1
26885 50 1800 1200 4 8,64 11 95,04
26940 75 1800 1200 3 6,48 10 64,48
26960 100 1800 1200 2 4,32 11 47,52
26740 25 3000 1200 5 18 15 270
26754 30 3000 1200 7 25,2 10 252
26880 50 3000 1200 4 14,4 11 158,4
ISOVER SKL-M pooljäik, kaetud musta klaaskiudkangaga
26202 50 1600 1200 6 11,52 pakk
26205 80 1600 1200 3 5,76 pakk
26212 100 1600 1200 3 5,76 pakk
26225 150 1600 1200 2 13,84 pakk
ISOVER VKL pinnakatteta
28502 13 2700 1200 10 32,4 15 486
ISOVER TYVEK DP/2460B tuuletõkkekile
71490 0,05 50000 1500 75 rull
ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip
71516 50 60 50 m /rull - 1tk/ rull tk
71531 50 90 50 m /rull - 1tk/ rull tk
Gyproc GTS 9 Tuuletõkkekipsplaat
86049 9,5 3000 1200 60 216
86047 9,5 2700 1200 60 194
Knauf KTS Tuuletõkkekipsplaat
00260329 9,5 2700 1200 60 194
00260451 9,5 3000 1200 60 216

Teie nimi *

Firmanimi *

Lõpetasime materjalide müügi eraklientidele.

Telefon *

Email *

Märkused:

Soovin saada infot soodustuste ja kampaaniate kohta.

Soovin järelmaksu
LIISIInbankEi soovi

*

*Tärniga tähistatud väljade täitmine on kohustuslik!